Jesteś tutaj
Home > Wszystko wokół domu > Jak powinien prawidłowo działać system wentylacyjny w domu?

Jak powinien prawidłowo działać system wentylacyjny w domu?

Wentylacja w domu zapewnia dopływ świeżego powietrza oraz obsługuje odpływ zużytego, co również przyczynia się do eliminowania wilgoci. Jest to skomplikowany system, ale jednocześnie ważne jest, żeby był on odpowiednio zaprojektowany oraz drożny. Artykuł będzie dotyczył tego, w jaki sposób powinien prawidłowo działać system wentylacyjny w domu.

Wentylacja grawitacyjna

Na początek warto wyróżnić wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Ta pierwsza stanowi system tradycyjny. Wymiana powietrza w takim systemie odbywa się dzięki różnicy temperatur (a więc również gęstości), która z kolei powoduje różnicę ciśnień. Właśnie podczas znaczących zmian temperatur cały system działa sprawnie, jeżeli pozostałe elementy są w odpowiedniej jakości. Istotne jest sprawdzanie drożności tego systemu. Jeśli ciąg nie jest wystarczający, można również zastosować wentylatory, które spowodują wzrost ciśnienia. O ile powietrze jest wypuszczane przez kanały wentylacyjne, o tyle napływ powietrza odbywa się głównie przez nawiewniki w oknach oraz nieszczelności. Nieprawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej może również wynikać z małej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz lub zanieczyszczenia powietrza. Być może również dobrane zostały zbyt wąskie przewody wentylacyjne. W celu dobrania optymalnego systemu warto zapoznać się z ofertą http://www.phfelix.pl/.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna polega na wymuszeniu przepływu powietrza poprzez zastosowanie wentylatorów. Czerpnia służy do poboru świeżego powietrza z zewnątrz, a wyrzutnia służy do odprowadzania zużytego. Poprawność działania takiego systemu wynika z właściwej pracy wentylatorów, które napędzają cały układ. Jednocześnie drożne muszą być przewody wentylacyjne. W tym rozwiązaniu możliwe jest zastosowanie rekuperatora z odzyskiem ciepła, co przyczynia się od odzysku części energii, więc również prowadzi do ograniczenia zużycia materiału opałowego. Nieprawidłowe działanie w takiej sytuacji może wynikać z nieprawidłowej instalacji elementów. Odpowiednie działanie to głównie sprawne wentylatory i drożność systemu.

Dodaj komentarz

6 + trzy =

Top