Jesteś tutaj
Home > Trendy i życie > Jakie badania powinna przechodzić osoba zajmująca się ochroną mienia i osób?

Jakie badania powinna przechodzić osoba zajmująca się ochroną mienia i osób?

Ustawa z 22.08.1997 roku jasno określa, jakie badania powinna przejść osoba starająca się o licencję lub pracująca w zawodzie ochrony fizycznej. Taki pracownik jest zobowiązany do pozyskania pozytywnych wyników badań lekarskich oraz psychologicznych. Wszystkie szczegóły dotyczące częstotliwości ich odbywania, zakresu oraz opłat uiszczanych za ich przeprowadzanie zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.07.2013 roku.

Badania osoby, która ubiega się o wyżej wspomniane stanowiska odbywają się na jej prośbę, natomiast osoby, które pracują już w zawodzie kierowane są na nie za pośrednictwem pracodawcy. W przypadku tej pierwszej grupy pracownicy są kierowane na badania, które wykonuje kardiolog prywatnie w Krakowie. Jakich innych lekarzy należy odwiedzić?

W gabinecie lekarskim i psychologicznym

Jeśli chodzi o badania lekarskie, to w tej sytuacji lekarz sprawdza ogólny stan zdrowia pacjenta, a szczególną uwagę przykłada do układu krążenia, układu ruchu (także sprawności fizycznej) oraz układu nerwowego. Kolejno przeprowadzane są badania specjalistyczne, w których należy odbyć wizytę u okulisty, gdzie przechodzi się weryfikację wzroku oraz psychiatry, gdzie lekarz ocenia występowanie zaburzeń oraz chorób psychicznych. Można również zlecić dodatkowe badania, które wskaże właściwy lekarz.

W przypadku badań psychologicznych mamy do czynienia ze sprawdzeniem intelektu badanego oraz jego osobowości, szczególnie w tym aspekcie poddaje się ocenę wytrzymałości w sytuacjach trudnych oraz stopień dojrzałości emocjonalnej, jak i społecznej. Można również przeprowadzić dodatkowe testy jeśli zachodzi taka konieczność. Dla niektórych pracowników wykonuje się badanie pozwolenie na broń Kraków to jedno z miast, gdzie można mu się poddać.

Dodaj komentarz

14 + jeden =

Top